Draag tijdens je reis een mondkapje en vermijd drukte.

Disclaimer

Deze internetsite word je aangeboden door Connexxion Openbaar Vervoer N.V..
Op de inhoud (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur) van deze site en de volgende sites heeft Connexxion Openbaar Vervoer N.V. het auteursrecht.

Aansprakelijkheid

Connexxion zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar kan geen garanties geven voor nauwkeurigheid en volledigheid. Connexxion aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade, voortvloeiend uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze site, of die het gevolg mocht zijn van gebreken in de juistheid en/of volledigheid van de op de website beschikbare informatie.

Andere websites

Op de websites van Connexxion kun je links naar andere websites aantreffen. Connexxion draagt geen verantwoordelijkheid voor hoe die externe partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van de site die je bezoekt.