Het is voor Ovregioijsselmond van groot belang om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van onze reizigers. In dit privacy statement leest u hoe wij persoonsgegevens verwerken en waarvoor wij ze gebruiken.

Ovregioijsselmond verwerkt persoonsgegevens op drie gronden:

• Uitvoering van de overeenkomst;
• Gerechtvaardigd (bedrijfs)belang;
• of voor de gevallen waarin u toestemming geeft.

Soms is het voor het goed uitvoeren van de dienstverlening nodig dat Ovregioijsselmond uw persoonsgegevens opvraagt. Wanneer deze gegevens niet beschikbaar zijn, dan kan Ovregioijsselmond de dienstverlening wellicht niet goed uitvoeren.
 

Wanneer en waarvoor verwerkt Ovregioijsselmond uw persoonsgegevens?


• Voor de uitvoering van onze dienstverlening en de financiële afwikkeling hiervan
• Wanneer u contact heeft met Ovregioijsselmond via telefoon, mail, chat, apps, social media of website
• Om u te informeren over (nieuwe) producten en/of diensten van Ovregioijsselmond
• Voor (interne) analyses
• Wanneer u toestemming heeft gegeven
• Voor het afhandelen en terugbezorgen van gevonden voorwerpen
• Voor het behandelen van vragen en klachten


Hoe lang bewaart Ovregioijsselmond uw gegevens?

Ovregioijsselmond bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.


Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens. Dat kan onder andere via ‘Mijn Ovregioijsselmond’. Wanneer gegevens onjuist zijn, dan kunt u deze laten corrigeren. Ook heeft u recht op gegevensoverdracht. Wilt u uw gegevens bij Ovregioijsselmond laten verwijderen? Dat is mogelijk vanaf het moment dat u geen (financiële) verplichtingen meer heeft bij Ovregioijsselmond.

Wijzigingen

Ovregioijsselmond behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen worden kenbaar gemaakt via website(s) en/of nieuwsbrieven.


Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement of een klacht over de wijze waarop Ovregioijsselmond persoonsgegevens verwerkt, neem dan gerust contact op met Connexxion via onderstaande contactgegevens. Hier kunt u ook terecht met vragen over de (mogelijke) verwerking, aanpassing, aanvulling of verwijdering van uw gegevens.  
 

Connexxion Openbaar Vervoer N.V. / Connexxion Taxi Services

• Telefonisch: 0900 – 09 87
• Email: privacy@connexxion.nl

Wanneer u van mening bent dat Ovregioijsselmond niet juist heeft gehandeld naar aanleiding van uw opmerking of klacht, dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een melding achterlaten via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

De complete uitgebreide versie van dit privacy statement vindt u hier
 


Terug Home